Knjigu Mostovi čini 15 poglavlja

1

Uvodni dio

Poglavlje obrađuje teme: opšti pojmovi i terminologija, tehnička regulativa i smjernice, podjela mostova, kako nastaje projekat mosta, estetika mostova, materijali za nosive konstrukcije mostova, ekonomija mostova, principi vještine projektovanja mostova i mjerila za ocjenu varijantnih rješenja, pravci razvoja mostova.

2

Istorijski pregled razvoja mostova

Poglavlje obrađuje teme: razvoj drvenih mostova, razvoj kamenih mostova, razvoj željeznih i čeličnih mostova, razvoj betonskih mostova, razvoj spregnutih mostova.

3

Uslovi za projektovanje mostova

Poglavlje obrađuje teme: podloge za projektovanje, izbor lokacije i položaj mosta, geometrijski elementi puta na mostovima, saobraćajni i slobodni profili, normalni poprečni profili (NPP) i širine mostova, slobodni profili ispod mostova.

4

Projektovanje betonskih grednih i okvirnih mostova i viadukata

Poglavlje obrađuje teme: statički sistemi betonskih grednih i okvirnih mostova i viadukata, prednaprezanje betonskih mostova i viadukata, projektovanje i konstruisanje betonskih grednih i okvirnih mostova i viadukata, karakteristični betonski mostovi iz prakse autora, posebnosti projektovanja betonskih viadukata.

dio sadržaja - .pdf (3,7 MB)
5

Spregnuti i čelični gredni i okvirni mostovi

Poglavlje obrađuje teme: elementi spregnutog presjeka čelik – beton, obim i vrste sprezanja, primjeri putnih mostova sa spregnutim konstrukcijama izprakse autora knjige, čelični mostovi, montaža čeličnih konstrukcija spregnutih i čeličnih mostova.

dio sadržaja - .pdf (3,2 MB)
6

Zasvedeni i lučni mostovi

Poglavlje obrađuje teme: uopšteno o zasvedenim i lučnim mostovima, kameni zasvedeni mostovi, betonski zasvedeni i lučni mostovi, čelični i spregnuti lučni mostovi.

dio sadržaja - .pdf (15,4 MB)
7

Viseći mostovi i mostovi sa kosim zategama

Poglavlje obrađuje teme: viseći mostovi (nosivi kablovi, grede za ukručenje, piloni, vješaljke, ankerni blokovi, statička i dinamička analiza, izgradnja, primjeri izgrađenih mostova), mostovi sa kosim zategama (razvoj, statičko-dinamička analiza, grede, zatege, piloni, primjeri izgrađenih mostova).

8

Nadvožnjaci, nadhodi (pasarele) i pješački mostovi

Poglavlje obrađuje teme: nadvožnjaci, nadhodi – pasarele, pješački mostovi.

9

Podvožnjaci i podhodi, manji mostovi i propusti

Poglavlje obrađuje teme: podvožnjaci, podhodi za pješake i bicikliste, manji mostovi, propusti (podjela, hidrološko-hidrauličko dimenzioniranje, tipovi propusta), konstrukcije propusta.

10

Stubovi mostova i temeljenje

Poglavlje obrađuje teme: namjena, funkcija i elementi koji opredjeljuju konstrukciju i dimenzije stubova, krajnji – obalni stubovi mostova, srednji – riječni stubovi mostova, temeljenje stubova mostova

dio sadržaja - .pdf (4,6 MB)
11

Dokaz pouzdanosti mostova

Poglavlje obrađuje teme: pouzdanost mostova, dejstva na konstrukcije mostova, sigurnost mostova, trajnost mostova, ispitivanje mostova probnim opterećenjem.

12

Oprema mostova

Poglavlje obrađuje teme: ležišta i zglobovi, dilatacione spojnice, pješačke staze, ograde i ivični vijenci na putnim mostovima, odvodnjavanje oborinske vode sa mostova, hidroizolacija i asfaltni kolovoz, vodovi i instalacije na mostovima.

13

Izgradnja mostova

Poglavlje obrađuje teme: uopšteno o izgradnji mostova, izgradnja rasponskih konstrukcija (RK) betonskih mostova (BM) na fiksnoj i prenosnoj skeli, izgradnja RK BM na pokretnoj skeli, slobodna konzolna izgradnja RK BM, izgradnja RK BM postepenim potiskivanjem, montažno–monolitizirana (spregnuta) izgradnja RK BM, segmentna izgradnja RK BM, izgradnja betonskih lučnih mostova, izgradnja stubova mostova.

dio sadržaja - .pdf (6,4 MB)
14

Gospodarenje (upravljanje) mostovima

Poglavlje obrađuje teme: gospodarenje (upravljanje) mostovima, banka podataka za mostove, održavanje mostova, dijagnostika oštećenja betonskih mostova, analiza oštećenja betonskih mostova, oštećenja čeličnih i spregnutih mostova, uzroci rušenja mostova

dio sadržaja - .pdf (11,8 MB)
15

Obnova i rehabilitacija mostova

Poglavlje obrađuje teme: uopšteno o obnovi i rehabilitaciji mostova, materijali za sanaciju i zaštitu betonskih mostova, sanacija oštećenja na betonskim površinama, rekonstrukcija i ojačanje armirano betonskih kolovoznih ploča, rekonstrukcija i ojačanje pločastih, grednih i sandučastih presjeka RK BM, rekonstrukcija i ojačanje stubova i temelja mostova, rekonstrukcija i obnova čeličnih i spregnutih mostova, rekonstrukcija i obnova BM.

dio sadržaja - .pdf (1,6 MB)