Knjiga Mostovi je nastala kao rezultat pet decenija dugoga projektantskoga, graditeljskoga, naučnoga, didaktičkoga i konsultantsko-recenzijskoga rada i iskustva autora.

Knjigu Mostovi čini 15 poglavlja koje obrađuje sve teme vezane za nastanak i eksplotaciju mostova od istorijskog pregleda razvoja mostova, ideje i koncepcije, podloga i uslova za projektovanje, projektovanja, konstruisanja, estetike, provjere pouzdanosti, tehnologija građenja, upravljanja, održavanja i obnove mostova.

Knjiga obrađuje betonske, spregnute i čelične mostove grednih, okvirnih, lučnih, visećih i zavješenih sistema.

Cjelokupna nauka o mostovima, jedinstvena je, bez obzira na materijal, namjenu i statički sistem. Tako je i treba shvatati i izučavati. Izbori materijala, nosive konstrukcije, statičkog sistema i drugih elemenata, rezultat su poznavanja suštine premoštavanja prepreke, nivoa tehnologije, odnosa brzine građenja i cijene rada na određenom mjestu i u određeno vrijeme.

Most nastaje kao kompozicija morfološko–geološko–hidroloških svojstava prostora u kojem se ostvaruju, primjene materijala, oblika, tehnologije građenja, sigurnosti, trajnosti, ekonomičnosti i interpolacije u ambijent koji ga okružuje.

Projektovanje mostova je misaono–kreativan čin. Ideje za njegovu koncepciju ne nastaju spontano, već izviru iz školovane podsvijesti, znanja, iskustva i vještine. Svaka uspjela kompozicija objekta, nosi svoj estetski nivo kao rezultat duhovne zrelosti autora. Test vremena najčešće ima presudnu ulogu pri definisanju dobro ili loše izgrađenog mosta.

Univerzitetsko obrazovanje građevinskih inžinjera, danas je većinom usmjereno na teoretsko i analitičko područje. Jedna od najčešćih posljedica takvog pristupa je nedovoljan osjećaj za stvarne potrebe prakse. Ova knjiga napisana je između ostaloga i u želji da doprinese izmjeni takvog odnosa. Jedan od njenih ciljeva je animirati čitaoca, potaknuti ga na razmišljanje, a to otvara put za razvoj stvaralačke vještine.

Knjiga MOSTOVI je namjenjena studentima građevinskih fakulteta te inžinjerima koji projektuju, grade, održavaju i obnavljaju mostove.